ติดต่อทางอีเมล์ info@medihealing.com
ติดต่อทางโทรศัพท์ 084-3539-590
พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา

อาจารย์พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา

ประธานชมรมจิตวิทยาสมาธิ

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาองค์กร นักเขียน คอลัมนิสต์ในนิตยสาร Secret และเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสั่งจิตใต้สำนึกลบปมในใจ

พัทธโรจน์ พัชรชัยวัฒน์

พัทธโรจน์ พัชรชัยวัฒน์

โค้ชกร : โค้ชชีวิตและจิตใจ

นักสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด สร้างการเรียนรู้วิธีจัดการปัญหา เอาชนะความกลัว รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ

นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

โค้ชโบ : โค้ชเปลี่ยนแปลงตัวตน

สร้างตัวตนใหม่ด้วยการคิดและการพัฒนาจิตใจ ให้ได้ผลลัพธ์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวตนอย่างสมบูรณ์

ศิรเมศร์ คฑาโรจน์นิธิภัทร

ศิรเมศร์ คฑาโรจน์นิธิภัทร

โค้ชเมศร์ : โค้ชสุขภาพและจิตใต้สำนึก

นักสั่งจิตใต้สำนึกและนักพัฒนากิจกรรมสุขภาพสำหรับคอร์สอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ครบทั้งสุขภาพกายและความสุขของจิตใจ

พัทธนันท์ เกียรติทองใหญ่

พัทธนันท์ เกียรติทองใหญ่

โค้ชพี่อัญ : โค้ชชีวิตและจิตใจ

ให้คำปรึกษาและบำบัดปัญหาชีวิต พร้อมกับเป็นนักพยากรณ์เพื่อฟื้นฟูตัวตนให้มีความสุข สุขภาพที่ดีด้วยเทคนิคจิตใต้สำนึก

เลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์

เลิศพงศ์ พุฒพันธพงศ์

โค้ชบ๊อบ : นักวิเคราะห์ตัวตนและศักยภาพ

ทำการวิเคราะห์แบบรายบุคคลเพื่อพัฒนาทักษะ คุณภาพ ศักยภาพและตัวตนให้เป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้งานในชีวิตได้จริง

ณัฏฐพล เตภูวภัทร

ณัฏฐพล เตภูวภัทร

โค้ชปอเช่ : อบรมหลักสูตรสำหรับองค์กร

โค้ชอบรมหลักสูตรสุขภาพและให้คำปรึกษาองค์กรต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาภายใน พัฒนาและสร้างมูลค่าด้วยวิธีของจิตใต้สำนึก

ณัชวิศ พิชิตฉัตรธนา

ณัชวิศ พิชิตฉัตรธนา

ซันซัน : Junior Creative designer

ผู้ออกแบบเอกสาร สื่อ ภาพประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการอบรม และประชาสัมพันธ์ในงานชมรมจิตวิทยาสมาธิ

เราพัฒนาและสร้างสรรค์อย่างไม่หยุด

เพื่อให้ทุกหลักสูตรอบรมของเราเป็นเรื่องจิตใต้สำนึกดีเยี่ยมที่สุด

สิ่งที่เราให้ความสำคัญที่สุดคือ จิตใต้สำนึก ไม่ใช่แฟชั่นหรือกระแสสุขภาพแต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อเติมความสุขให้กับทุกๆคน
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร