ติดต่อทางอีเมล์ info@medihealing.com
ติดต่อทางโทรศัพท์ 084-3539-590

รวมทุกเรื่องสำคัญเกี่ยวกับจิตใต้สำนึก ลบปมในใจและการพัฒนาสุขภาพ

ก่อนจะเรียนรู้การสั่งจิตใต้สำนึก ลบปมในใจ และฝึกสมาธิด้วยตนเอง ผมขอแนะนำให้ทุกท่านได้เริ่มต้นทำความเข้าใจตามหัวข้อต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องเป็นอันดับแรก เพื่อจะได้เข้าใจถูกต้องและง่ายขึ้นในตอนที่เริ่มศึกษาหัวข้อต่างๆในเว็บไซต์ อยากรู้เรื่องไหนชื่อหัวข้อตรงที่มีเครื่องหมาย "+" ได้เลยครับ

จิตใต้สำนึกคืออะไร?

จิตใต้สำนึก คือ ผลลัพธ์จากการประมวลผลของ "ความทรงจำ ความคิดคำนึงและความฝัน" โดยการเปลี่ยนจิตใต้สำนึกนั้นไม่ใช่การเปลี่ยนอดีต แต่เป็นการสร้างการรับรู้เรื่องอดีตในมุมใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกาย เป้าหมายและชีวิตใหม่เรานั่นเอง

ยกตัวอย่างเช่น เปลี่ยนความเกลียดชังในใจที่เคยถูกทารุณตอนวัยเด็กเป็นแรงขับดันในชีวิตให้พุ่งไปถึงเป้าหมายใหม่ โดยที่ไม่มีอะไรตกค้างในใจอีกต่อไป ผลดีคือ ในจิตใจจะไม่มีความคิดด้านลบหลงเหลืออยู่ แต่จะเต็มไปด้วยพลังแห่งชีวิต พร้อมกับจุดเริ่มต้นที่จะก้าวออกเดินไปข้างหน้าอย่างมีความสุข

วิธีการฝึกจิตใต้สำนึกแบบง่ายๆ

เมื่อเรารู้แล้วว่าจิตใต้สำนึกคือ การจัดการความคิด ความรู้สึกด้านลบในอดีตที่คอยมาขัดขวางชีวิตอยู่ ดังนั้นจะฝึกหรือพัฒนาจิตใต้สำนึกให้ส่งผลดี ให้เกิดประโยชน์ต้องเริ่มที่การทำให้จิตใจเรามั่นคง อยุ่กับปัจจุบันขณะได้ตลอดเวลา (Here and Now) แล้วพยายามเติมคำพูด ความดีเชิงบวกให้ตนเองอย่างสม่ำเสมอ

หลังจากนั้นให้หมั่นสำรวจตนเองว่าวันที่ผ่านมา สัปดาห์ที่ผ่าน เดือนที่ผ่านมากับวันนี้ นาทีนี้มีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นบ้าง เมื่อฝึกบ่อยๆจะพบว่าเราเดินทางออกห่างจากเรื่องเลวร้าย ความรู้สึกที่ไม่ดีได้มากมาย โดยที่ชีวิตมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นตลอดเวลา สำหรับในบางเคสที่ปัญหาในอดีตมีความเข้มข้นมาก ต้องให้นักบำบัดจิตใต้สำนึกคอยให้คำปรึกษาหรือควบคุมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันปัญหาฟุ้งแล้วควบคุมไม่ได้

จิตใต้สำนึกบำบัดโรค , บำบัดโรคด้วยจิตใต้สำนึก

ถ้ากายหยาบจดจำเรื่องราวในอดีตเมื่อนานมาแล้วได้ดี จิตใต้สำนึกก็จดจำทุกเรื่องทั้งร่างกายและจิตใจที่ดีในอดีตได้เช่นกัน เมื่อเราลืมดูแล ลืมให้ความสำคัญกับการดูแลตัวตนไป จิตใต้สำนึกก็อ่อนแรงที่จะกระตุ้น ดูแลสุขภาพภายในเราไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าขาดความใส่ใจ ขาดการกระตุ้นจากเรานั่นเอง จึงพบเจออาการเจ็บป่วยทั้งเบา ทั้งหนักมารุมเร้า

แล้วจิตใต้สำนึกช่วยบรรเทาหรือบำบัดอาการเจ็บป่วยได้อย่างไร อย่างแรกสุดเลยคือ การฟื้นภาพสุขภาพที่ดีเป็นอย่างไร การตอบสนองทางกาย ทางจิตใจแบบไหนที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง ในภาวะร่างกายเจ็บป่วยจิตใจจะส่งพลัง ฟื้นเซลล์อนุภาคภายในมาช่วยซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอให้กลับมาเป็นปกติ โดยตัวอย่างที่เห็นชัดคือ คนป่วยอาการหนักในเคสที่มีพลังใจ มีความหวัง มีความตั้งใจในการรักษาจะมีมวลร่างกาย มีความก้าวหน้าในการรักษาที่ดีขึ้น ตรงกันข้ามกับคนป่วยที่ไร้พลังใจร่างกายจะไม่ตอบสนองต่อการรักษา นานวันเข้าโรคมารุมเร้าจนอาการย่ำแย่ เมื่อกายป่วยต้องใช้จิตใจที่เข้มแข็งมาช่วยเยียวยาเสมอ

สั่งจิตใต้สำนึกลบปมในใจ

สั่งจิตใต้สำนึกคือการย้อนเข้าไปพบกับความรู้สึก อารมณ์ และเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อไปจัดการความทรงจำ ความคิดคำนึงและความฝันให้เป็นบวก โดยที่เหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เลือนหายไปไหน แค่เอาตัวเราในปัจจุบันขณะ ย้อนกลับไปเปลี่ยนความรู้สึกแย่ๆ ความหวาดกลัวในเรื่องราวนั้นๆให้เกิดมุมมอง ความรู้สึกใหม่ๆเข้ามาแทนเพื่อจะได้ไม่ทำให้เรามีอดีตที่ไม่น่าจดจำ

การลบปมในใจคือ ขั้นตอนที่สำคัญหลังจากเราย้อนไปถึงเรื่องราวแย่ๆร้ายๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งทันทีที่กำลังเผชิญกับปมในใจอยู่ เคสจะมีอาการ ความรู้สึกลบเกิดขึ้นมากมาย ต้องทำการลบความทรงจำ ความคิดคำนึงและความฝันตอนนั้นออก แล้วนำพาเคสให้เข้าใจ รับทราบเรื่องราวนั้นๆในมุมใหม่ ด้านใหม่ที่จะเสริมพลัง จะสร้างไอเดีย สร้งตัวตนใหม่แทน มีหลายกระบวนการที่ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกที่มีต่ออดีตให้เป็นบวกหรือดีขึ้นนั่นเอง ขั้นตอนนี้ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาให้คำปรึกษา โค้ช และการบำบัดปัญหาชีวิตเพื่อป้องกันการฟุ้งของปัญหานั่นเอง

หลักสูตรจิตใต้สำนึก อบรม NLP เรียนลบปมในใจ

หลักสูตรอบรมจิตใต้สำนึก อบรม NLP และอบรมลบปมในใจของชมรมจิตวิทยาสมาธินั้น เราแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลักคือ อบรมหรือเรียนไปเพื่อพัฒนาตนเอง ฟื้นสุขภาพและแก้ไขปัญหาส่วนตัว เน้นเรียนแบบกลุ่มย่อยเพื่อทีมงานวิทยากรจะได้ดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับทำการสั่งจิตใต้สำนึก ลบปมในใจให้กับเคสที่ต้องการได้อย่างทั่วถึง

และอีกกลุ่มคือ กลุ่มเรียนเพื่อเป็นโค้ช เป็นนักสั่งจิตใต้สำนึกลบปมในใจ และให้คำปรึกษากับผู้อื่น เช่น พนักงานในองค์กร หรือเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในงาน ประกอบอาชีพบริการต่างๆ เนื้อหาเข้มข้นสอนตั้งแต่พื้นฐานการโค้ชเรื่องจิตใจ จิตใต้สำนึกและลบปมในใจ รวมถึงเทคนิคการให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆอย่างถูกวิธี ควบคุมและดูแลการอบรมโดยอาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา นักสั่งจิตใต้สำนึก และนักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

การฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาสุขภาพ

การฝึกสมาธิคือการปรับสภาพอารมณ์ ความรู้สึกและสร้างการรับรู้ที่มีคุณภาพเมื่อฝึกจนชำนาญจะทำให้เกิดผลดีต่อทั้งทางร่างกาย จิตใจและสุขภาพ โดยสามารถนำไปใช้ได้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างสมาธิเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การฝึกสมาธิเพื่อความสดชื่น มีพลัง การฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาการคิด รวมไปถึงการฝึกสมาธิเพื่อพัฒนาสุขภาพอีกด้วย

การฝึกสมาธิเพื่อสุขภาพมีสองแบบหลัก คือ แบบที่หนึ่ง การทำสมาธิเต็มรูปแบบสำหรับการปรับสมดุลสุขภาพกาย ใจ เช่นกิจกรรมนั่งสมาธิ กิจกรรมสำรวจกาย ใจ การปฏิบัติธรรมในรูปแบบเจริญสมาธิ การอธิษฐานจิตเพื่อให้ได้ผลดีควรปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักศาสนาที่ตนเองนับถือซึ่งช่วยในการควบคุมอารมณ์ ความรู้สึกได้เป็นอย่างดี แบบที่สองคือ การใช้กิจกรรมสร้างสมาธิโดยเน้นประยุกต์เข้ากับกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่น สมาธิกับโยคะ สมาธิกับไท่ชี่ สมาธิกับปรับสมดุล เพื่อกระตุ้นร่างกายให้ผ่อนคลาย สดชื่นและมีสมาธิ เมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอจะพบกับความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

คริสเตียนก็เรียนสมาธิและจิตใต้สำนึกได้

จิตใต้สำนึกและสมาธิเป็นสิ่งที่มีติดตัวมากับทุกสิ่งมีชีวิต หมายความถึงมนุษย์ สัตว์และสิ่งที่มีชีวิตมีสมองอื่นๆด้วย เพราะว่าทุกชีวิตถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้ ความรู้สึก และจิตใต้สำนึกนั่นเอง โดยในแต่ละคนจะมีขั้นความรู้ ความเชี่ยวชาญและทักษะเรื่องจิตใต้สำนึก สมาธิที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการฝึกฝน การพัฒนาอย่างถูกวิธีนั่นเอง

ดังนั้นการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกและสมาธิจึงไม่ได้จำกัดเพียงแค่คนไทยหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธเพียงเท่านั้น ทุกคนสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้ การมีคุณภาพของจิตใต้สำนึก สมาธิที่ดีย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน การทำงาน รวมถึงเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆอีกด้วย ปัจจุบันนี้ต่างประเทศมีการสร้างหลักสูตร กิจกรรมอบรมด้านนี้กันหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างคุณภาพชีวิตใหม่ๆ

ฝึกปรับลมหายใจ เปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้น

แค่ปรับจังหวะลมหายใจ ชีวิตก็สามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นได้ทันที เพราะอะไร? ทุกๆลมหายใจคือ การเติมชีวิตให้ยืนยาวขึ้นอีกหนึ่งวินาที เมื่อลมหายใจแปรปรวนจะทำให้ความรู้สึก อารมณ์เราไม่มั่นคงตามไปด้วย ซึ่งส่งผลให้สิ่งต่างๆในชีวิตดูยุ่งยาก วุ่นวายและน่าเบื่อ ดังนั้นเราต้องหมั่นฝึกกายหายใจให้เป็นระบบ ให้ถูกต้องเพื่อทำให้ร่างกายเราได้รับพลังอย่างสม่ำเสมอ

การฝึกเพื่อปรับลมหายใจให้ถูกต้องนั้น ช่วงแรกที่เริ่มทำอาจมีการหลง ลืมในจังหวะหายใจบ้าง สามารถใช้ดนตรีผ่อนคลายที่มีเสียงโมโนโทน(ราบเรียบสม่ำเสมอ)เข้ามาช่วย กำหนดให้การหายใจเข้าแบบเต็มปอด 1 ที แล้วทำการปล่อยลมหายใจออกให้หมดปอด 1 ที ทำจนรู้สึกว่าร่างกายเบา ผ่อนคลาย เมื่อทำได้คล่องแล้วทดลองหายใจเข้า 1 ที พักกลั้นหายใจสักเสี้ยวหนึ่งค่อยปล่อยลมหายใจออก 1 ที หรือจดจำว่าหายใจเข้าเอาพลังดีๆไปเลี้ยงหัวใจ สมองให้สูดเข้าไปเต็มปอด หายใจออกคือการนำลมแห่งพิษในกายออก ต้องปลดปล่อยไปให้หมด การทำแบบนี้บ่อยๆจะช่วยขยายปอด กระตุ้นการไหลเวียนเลือดในหัวใจได้เป็นอย่างดี สมองโปร่ง โล่ง สงบ สบายจะเกิดตามมาง่ายๆ

การให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตและบำบัดสุขภาพด้วยจิตใต้สำนึก

บริการให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตของชมรมจิตวิทยาสมาธิ คือ การแนะนำ เป็นที่ปรึกษา สร้างทางเลือกในชีวิตและโค้ชด้านจิตใจเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆที่บั่นทอนความสุข สุขภาพกายและใจ เน้นการเรียนรู้ตนเอง เข้าใจปัญหา สร้างตัวตนใหม่เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น

การบำบัดปัญหาสุขภาพแบบไม่ใช้ยา เน้นแก้ไขปัญหาสุขภาพจากต้นเหตุแล้วใช้กระบวนการหรือเทคนิคทางด้านจิตใต้สำนึกบำบัดปัญหาสุขภาพแทน เพื่อลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการทานยา โดยมีกิจกรรมสุขภาพที่จะช่วยฟื้นฟูสุขภาพถาวร เช่น สมาธิบำบัด ดนตรีบำบัด บทเพลงผ่อนคลาย โยคะสุขภาพ กิจกรรมปรับสมดุลสุขภาพ เป็นต้น ทั้งหมดให้บริการด้วยทีมงานโค้ชสุขภาพของชมรมจิตวิทยาสมาธิและดูแลโดยอาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา

เสียงสั่งจิตใต้สำนึกและบทเพลงผ่อนคลายฟื้นพลังชีวิต

เสียงสั่งจิตใต้สำนึก คือ เสียงที่ใช้นำพาจิตใจ ความรู้สึก เพื่อเข้าไปสัมผัสความทรงจำ ความฝันและความคิดคำนึง(ภาพในจิตใต้สำนึก)ในอดีต โดยเป็นเสียงที่มีคุณภาพคือ เป็นเสียงที่มีลักษณะโมโนโทน ราบเรียบ ฟังสบาย ทำให้ผู้ฟังมีสมาธิแล้วจะช่วยให้การสั่งจิตใต้สำนึกเป็นเรื่องง่าย ได้ผลลัพธ์ที่ดี

บทเพลงหรือดนตรีผ่อนคลายจะเป็นบทเพลงบรรเลง หรือบทเพลงบันทึกเสียงก็ได้ เน้นดนตรีที่อ่อนหวาน อ่อนนุ่ม ฟังง่าย เพื่อสร้างสมาธิ ปรับคลื่นสมอง สภาพอารมณ์ จิตใจให้สมดุลมากที่สุด สามารถฟังได้ทั้งขณะทำงานหรือขณะนอนหลับพักผ่อน หากฟังเป็นประจำจะทำให้ร่างกายสดชื่น กระปี้กระเปร่า มีสมาธิ และทำงานได้ดีขึ้นด้วย

สำหรับท่านที่ต้องการบำบัดปัญหาสุขภาพด้วยจิตใต้สำนึก

โทรปรึกษา 084-3539590

เรามีกิจกรรมสุขภาพ บทเรียนจิตใต้สำนึกให้ฝึกฝนเรียนรู้เพื่อเอาชนะปัญหาได้ด้วยตนเองง่ายๆ เริ่มเรียนด้วยตัวคุณเองวันนี้

  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร