ติดต่อทางอีเมล์ info@medihealing.com
ติดต่อทางโทรศัพท์ 084-3539-590

หลักสูตรอบรมจิตใต้สำนึก ชมรมจิตวิทยาสมาธิ

คอร์สสุขภาพแบบนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร เจ้าของกิจการที่ทำงานหนักตลอดเวลาและผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพแบบครบวงจรด้วย

การให้กำไรชีวิตที่ดีที่สุด คือการให้สุขภาพ ให้ความสุขในจิตใจ อย่าลืมจัดตารางงานให้ว่างแล้วมาปรับสมดุลสุขภาพด้วยกันนะครับ

จองด่วน 081-3641686

  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร
  • คอร์สอบรมองค์กร