ติดต่อทางอีเมล์ info@medihealing.com
ติดต่อทางโทรศัพท์ 084-3539-590

ชมรมจิตวิทยาสมาธิ

ชมรมจิตวิทยาสมาธิ

ชมรมจิตวิทยาสมาธิ บริการเรื่องจิตใต้สำนึกเป็นเวลามากกว่า 15 ปี

ชมรมจิตวิทยาสมาธิบริการจัด อบรมจิตใต้สำนึก ให้คำปรึกษาส่วนตัวและเป็นวิทยากรสำหรับอบรมให้หน่วยงานองค์กรต่างๆ

จากปี 2545 จนถึงปัจจุบันคือ ระยะเวลาที่เราให้บริการแบบไม่เคยหยุดนิ่ง ออกแบบและสร้างบริการดีๆโดย อาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา เน้นแก้ไขปัญหาต่างๆ และพัฒนาชีวิตด้วยแนวทางของจิตใต้สำนึก ปัจจุบันมีบริการทั้งหมดดังนี้

 • จัดคอร์สอบรมจิตใต้สำนึก
 • ให้คำปรึกษาปัญหาแบบส่วนตัว
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโค้ชผู้บริหาร
 • จัดคอร์สอบรมสำหรับองค์กร

ความเป็นมาของ ชมรมจิตวิทยาสมาธิ

อาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา เดิมทำงานเภสัชกรรม ต้องจ่ายยาให้คำแนะนำในการดูแลปัญหาสุขภาพต่างๆและกัรักษาคนไข้มานานกว่า 10 ปี พบว่าปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการหายจากโรคคือ การฟื้นฟูพลังภายในจิตใจหรือการฝึกจิตใต้สำนึกนั่นเอง

จึงได้พัฒนาวิธีการดูแลคนไข้ควบคู่กับการฟื้นฟูพลังจิตใต้สำนึก ซึ่งมีผลลัพธ์ที่เป็นบวกทำให้คนไข้หายขาดได้ ต่อมาภายหลังมีผลงานเขียนคอลัมน์ Healthy Body in Healthy Mind ของนิตยสาร Secret รวมถึงผลงานหนังสือจิตใต้สำนึกเล่มอื่นอีกหลายฉบับ พร้อมกับจัดอบรมขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจสามารถเรียนแล้วนำไปประยุกต์กับชีวิตตนเองได้ดีมากขึ้น

ภารกิจหลัก : บริการจิตใต้สำนึกครบวงจร

ให้คำปรึกษา บำบัดปัญหาสุขภาพด้วยจิตใต้สำนึกโดยอาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา พร้อมทีมงานโค้ชจิตใจ โค้ชสุขภาพ เน้นทำงานด้วยกระบวนการจิตวิทยาให้คำปรึกษา สั่งจิตใต้สำนึก ลบปมในใจและกิจกรรมสุขภาพต่างๆ เช่น ดนตรีบำบัด สมาธิบำบัด การปรับสมดุลกายใจ เป็นต้น

จึงทำให้มั่นใจได้ว่าเราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญเรื่องจิตใต้สำนึกมากที่สุด โดยเราไม่หยุดในการคิดค้น ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกด้านต่างๆอยู่เสมอ เพื่อให้สอดคล้องสามารถเข้ากับชีวิตรูปแบบสมัยใหม่ ช่วยให้ทุกคนมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ชีวิตมีความสุข และมีสุขภาพดีได้จากทุกหลักสูตรอบรมของเรา

เป้าหมายหลัก : สร้างสุขด้วยจิตใต้สำนึก

เราทำงานหนักเพื่อเปลี่ยนความทุกข์ ปัญหาชีวิต ความผิดปกติของสุขภาพร่างกายต่างๆ ให้เป็นความสุข สุขภาพที่ดีขึ้นด้วยแนวทางจิตใต้สำนึก เน้นให้ได้ผลระยะยาวเพื่อความสุขของทุกๆคนนั่นเอง โดยเรามีคอร์สอบรม กิจกรรมสุขภาพตลอดปี ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนได้

นอกจากนี้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเข้าอบรมหรือมีปัญหาเร่งด่วน สามารถพูดคุย สอบถามหรือปรึกษาเบื้องต้นได้ทั้งทางแฟนเพจ ข่าวสารชมรมจิตวิทยาสมาธิ และเพจ สร้างสุขด้วยจิตใต้สำนึกกับอาจารย์ ภก.พงศ์ปกรณ์ เรายินดีเป็นเพื่อนที่ดีในเวลาที่ทุกคนต้องการเสมอครับ

ทีมวิทยากร ชมรมจิตวิทยาสมาธิ

รวมทีมงานพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรและกิจกรรมอบรมจิตใต้สำนึก NLP ชมรมจิตวิทยาสมาธิ
พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา

อาจารย์พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา

ประธานชมรมจิตวิทยาสมาธิ

นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา ที่ปรึกษาองค์กร นักเขียน คอลัมนิสต์ในนิตยสาร Secret และเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรสั่งจิตใต้สำนึกลบปมในใจ

นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

นันท์ณภัส นันท์วิพัฒน์

โค้ชโบ : โค้ชเปลี่ยนแปลงตัวตน

สร้างตัวตนใหม่ด้วยการคิดและการพัฒนาจิตใจ ให้ได้ผลลัพธ์ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวตนอย่างสมบูรณ์

พัทธโรจน์ พัชรชัยวัฒน์

พัทธโรจน์ พัชรชัยวัฒน์

โค้ชกร : โค้ชชีวิตและจิตใจ

นักสร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิด สร้างการเรียนรู้วิธีจัดการปัญหา เอาชนะความกลัว รวมถึงให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ

ศิรเมศร์ คฑาโรจน์นิธิภัทร

ศิรเมศร์ คฑาโรจน์นิธิภัทร

โค้ชเมศร์ : โค้ชสุขภาพและจิตใต้สำนึก

นักสั่งจิตใต้สำนึกและนักพัฒนากิจกรรมสุขภาพสำหรับคอร์สอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ครบทั้งสุขภาพกายและความสุขของจิตใจ

ตัวอย่าง ความประทับใจ ของลูกศิษย์

รวมความรู้สึกดีๆจากลูกศิษย์เก่าที่เคยอบรม เรียนรู้กับชมรมจิตวิทยาสมาธิ
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร
 • คอร์สอบรมองค์กร